Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 576, 25.5.2001

Puun ostot ja hinnat, huhtikuu 2001

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa ja kantohinnat lievästi laskussa

Puukaupan tahti yksityismetsissä on hiljenemässä kesää kohti mentäessä. Huhtikuussa metsäteollisuus osti pysty- ja hankintakaupoilla puuta yhteensä 1,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli sama määrä kuin vuosien 1996–2000 huhtikuussa keskimäärin. Vuosi sitten puuta kertyi 2,1 miljoonaa kuutiota. Toukokuussa ostomäärät ovat pudonneet tuntuvasti alkuvuoden lukemista: viikoilla 18–20 puuta kertyi yhteensä vain 1,2 miljoonaa kuutiometriä.

Vuoden ensimmäisellä kolmanneksella metsäteollisuus osti puuta kaikkiaan 10,7 miljoonaa kuutiometriä. Tätä suurempia tammi–huhtikuun ostomäärät ovat olleet vain vuosina 2000 ja 1995. Mänty- ja koivukuitupuuta metsäteollisuus on ostanut jopa viimevuotista enemmän, mutta etenkin kuusitukin ja kuusikuidun ostot ovat vähentyneet. Myös hankintapuu on käynyt varsin hyvin kaupaksi. Hankintakauppojen puumäärät lisääntyivät tammi–huhtikuussa 14 prosenttia edellisvuodesta.

Kantohinnat ovat – koivutukkia lukuunottamatta – olleet viime kuukausina lievästi laskussa. Mänty- ja kuusitukin kantohinnat olivat korkeimmillaan vuoden vaihteessa. Toukokuun lopussa metsäteollisuus maksoi mäntytukista keskimäärin 7 markkaa ja kuusitukista 5 markkaa kuutiometriltä vähemmän kuin vuoden vaihteessa. Kuusikuitupuun koko maan kantohinnat laskivat 4 markkaa kuutiometriltä. Mänty- ja koivukuidulla lasku oli 2 markkaa.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/