Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 572, 26.4.2001

Puun ostot ja hinnat, maaliskuu 2001

Toimittaja: Martti Aarne

Kantohinnat laskussa alkuvuonna

Yksityismetsien puukauppa on alkuvuonna käynyt varsin vilkkaana, vaikka teollisuuden ostot olivatkin jäljessä vuoden 2000 alun ennätysvauhdista. Tammi–maaliskuussa 2001 teollisuus osti yksityismetsien puuta yhteensä 8,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 0,8 miljoonaa kuutiometriä (8 prosenttia) vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Vuosina 1996–2000 vuoden ensimmäisen neljänneksen ostot olivat keskimäärin 7,6 miljoonaa kuutiometriä.

Viime viikkoina puukaupan tahti on kuitenkin hiipunut alkuvuoden lukemista. Maaliskuussa puuta kertyi 2,1 miljoonaa kuutiometriä eli 30 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Etenkin mänty- ja kuusitukin sekä kuusikuitupuun ostomäärät alenivat edellisvuodesta. Myös huhtikuu on puukaupassa ollut viimevuotista hiljaisempi: viikoittaiset ostomäärät ovat vaihdelleet 0,3 ja 0,5 miljoonan kuutiometrin välillä.

Useimpien puutavaralajien keskimääräiset kantohinnat olivat korkeimmillaan viime vuoden lopussa. Alkuvuoden aikana kantohinnat kääntyivät lievään laskuun, joka näkyi selvimmin kuusitukin ja kuusikuidun hinnoissa. Huhtikuun puolivälissä metsäteollisuus maksoi kuusitukista noin 7 markkaa (3 prosenttia) ja kuusikuitupuusta noin 4 markkaa (3 prosenttia) kuutiometriltä vähemmän kuin vuoden 2000 lopussa. Mäntytukin koko maan keskikantohinnat laskivat noin 6 markkaa (2 prosenttia). Mänty- ja koivukuitupuun kantohinnat alenivat vajaan markan kuutiometriltä.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/