Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 569, 22.3.2001

Puun ostot ja hinnat, helmikuu 2001

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa viime vuoden tasoa

Yksityismetsien puukauppaa on alkuvuonna tehty suunnilleen viimevuotiseen tahtiin. Tammi–helmikuussa metsäteollisuus osti puuta yhteensä 6,7 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kasvua oli etenkin mänty- ja koivukuitupuun ostomäärissä. Kuusitukin ostot sitä vastoin vähenivät 14 prosenttia edellisvuodesta. Tammi–helmikuussa vuosina 1996–2000 teollisuus osti puuta keskimäärin 5,3 miljoonaa kuutiometriä.

Maaliskuussa puukaupan tahti on aavistuksen hidastunut helmikuun puumääriin verrattuna. Viikoilla 10 ja 11 puuta kertyi yhteensä noin miljoona kuutiometriä.

Myös hankintapuu on käynyt alkuvuonna hyvin kaupaksi. Hankintakaupoilla ostettu puumäärä (1,5 miljoonaa kuutiometriä) oli lähes kolmanneksen suurempi kuin tammi–helmikuussa 2000. Pystykaupoilla teollisuus osti puuta 5,0 miljoonaa kuutiometriä eli 5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Yksityismetsien koko maan keskimääräiset kantohinnat eivät ole olennaisesti muuttuneet alkuvuoden aikana. Maaliskuun puolivälissä teollisuus maksoi mänty- ja kuusitukista reilun markan kuutiometriltä vähemmän kuin vuoden alussa. Kuusi- ja koivukuitupuun kantohinnoissa laskua oli markka kuutiometriltä. Koivutukin ja mäntykuitupuun koko maan kantohinnat olivat vuoden alun tasolla.

Kuvat 1,2 ja 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/