Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 564, 20.2.2001

Puun ostot ja hinnat, tammikuu 2001

Toimittaja: Martti Aarne

Ennätysvilkas tammikuu puukaupassa

Vuosi on puumarkkinoilla alkanut erittäin vilkkaasti. Tammikuun 2001 puun ostomäärä yksityismetsistä – 4,0 miljoonaa kuutiometriä – oli uusi tammikuun ostoennätys. Vuosien 1996–2000 tammikuussa metsäteollisuus osti puuta keskimäärin 2,8 miljoonaa kuutiometriä. Puukaupan reipas tahti on jatkunut helmikuussa: viikoilla 6–7 puuta kertyi yhteensä 1,5 miljoonaa kuutiometriä.

Viime kuukausina tukin kysynnän kasvu on siirtynyt kuusesta mäntyyn. Mäntytukkia teollisuus osti tammikuussa 35 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten, kun kuusitukin ostot kasvoivat vain 4 prosenttia. Kuitupuun ostomäärät kasvoivat lähes kolmanneksen edellisvuodesta. Myös hankintapuu kävi tammikuussa kaupaksi: hankintakauppojen puumäärä oli 55 prosenttia suurempi kuin tammikuussa 2000.

Useimpien puutavaralajien keskimääräiset kantohinnat olivat tammikuussa alempia kuin viime vuoden lopussa, mutta viime viikkoina kantohinnat ovat taas kääntyneet nousuun. Tammikuussa teollisuus maksoi mäntytukista noin 3 markkaa kuutiometriltä vähemmän kuin viime marraskuussa. Kuusitukin kantohinnassa oli laskua vajaa markka kuutiolta. Kuitupuun kantohinnat ovat laskeneet suhteellisesti enemmän kuin tukin hinnat. Mänty- ja kuusikuitupuun kantohinnat olivat tammikuussa keskimäärin noin 2 markkaa kuutiometriltä alempia kuin marraskuussa 2000. Koivukuitupuulla lasku oli markan luokkaa.

Korkeimpia mäntytukin kantohintoja maksettiin Etelä-Savossa, jossa tammikuun keskihinta kipusi yli 300 markan kuutiometriltä. Kuusitukin kantohinnat olivat korkeimmillaan Kaakkois-Suomen metsäkeskuksen alueella.

Kuvat 1,2 ja 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/