Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 561, 19.1.2001

Puun ostot ja hinnat, joulukuu 2000

Toimittaja: Martti Aarne

Yksityismetsien puukaupassa 12 prosentin kasvu

Vahva korkeasuhdanne jatkui puumarkkinoilla vuonna 2000. Metsäteollisuuden puun ostot yksityismetsistä nousivat 38,5 miljoonaan kuutiometriin, mikä vastaa reilua 48 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsistä markkinoille tulevana hakkuumääränä. Puun ostomäärät kasvoivat 12 prosenttia edellisvuodesta. Puukaupan ennätysvuonna 1997 puuta kertyi 39,8 miljoonaa kuutiometriä.

Puun kysyntä ja tarjonta olivat varsin hyvin tasapainossa, ja metsäteollisuus arvioi, että vuodelle 2000 asetetut puumäärätavoitteet täyttyivät. Vuoden alkupuoliskolla kuusitukin ostot kasvoivat eniten, mutta syyskaudella tukin kysynnän painopiste siirtyi mäntyyn. Mäntytukkia teollisuus osti lähes kolmanneksen enemmän kuin vuonna 1999. Kuusitukin ostot kasvoivat 8 prosenttia ja kuitupuulajeilla kasvu vaihteli 4 ja 12 prosentin välillä.

Vuoden 2000 puumarkkinoille oli ominaista, että puukaupan kausivaihtelut tasoittuivat ja metsäteollisuus osti puuta aiempaa tasaisemmin ympäri vuoden.

Yksityismetsien puukauppa painottui vahvasti pystykauppoihin. Pystykaupoilla ostettiin puuta lähes 32 miljoonaa kuutiometriä eli 15 prosenttia enemmän kuin vuonna 1999. Hankintakauppojen määrä oli 5,9 miljoonaa kuutiometriä, missä oli laskua 6 prosenttia edellisvuodesta. Hankintakauppojen merkitys on viime vuosina ollut nopeasti laskussa. Vuoden 2000 kokonaisostoista hankintakauppojen osuus oli enää 16 prosenttia, kun 1990-luvulla osuus oli keskimäärin 24 prosenttia.

Kuusitukin keskimääräiset kantohinnat vuonna 2000 olivat 10 prosenttia korkeammat kuin vuonna 1999. Mäntytukin kantohinnat nousivat 4 prosenttia ja koivutukin hinnat yhden prosentin. Kuitupuulla kantohintojen muutokset olivat vähäisempiä. Kuusikuitupuusta maksettiin vuoden 2000 pystykaupoissa keskimäärin 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Mäntykuitupuun kantohinnat olivat ennallaan, ja koivukuitupuun kantohinnat laskivat yhden prosentin.

Vuoden 2001 alussa puukauppa on käynnistynyt vilkkasti joulukuun hiljaisemman jakson jälkeen. Vuoden kahden ensimmäisen viikon aikana teollisuus osti puuta 1,5 miljoonaa kuutiometriä.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/