Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 582, 18.6.2001

Raakapuun käyttö Suomessa 2000

Toimittaja: Veli Suihkonen

Teollisuuden puunkäyttö odotetusti ennätyslukemiin

Raakapuun kokonaiskäyttö nousi 76,3 miljoonaan kuutiometriin vuonna 2000. Metsäteollisuus käytti raakapuuta kaikkiaan 70,8 miljoonaa kuutiometriä eli noin kaksi miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin edellisvuonna. Kasvu johtui lähinnä teollisuussahojen raakapuun käytön lisääntymisestä. Kotimaisen raakapuun kulutus kasvoi edelleen 63,5 miljoonaan kuutiometriin vientipuu mukaan lukien. Tuontipuun osuus oli 18 prosenttia teollisuuden kokonaiskäytöstä.

Piensahojen puunkäyttöluvut perustuvat selvitykseen vuodelta 1998 (Metsätilastotiedote 523). Taulukot eivät sisällä metsähakkeen käyttöä eivätkä raakapuun ja pylväiden vientiä. Vuonna 2000 metsähaketta käytettiin energian tuottamiseen 0,79 miljoonaa kuutiometriä (Metsätilastotiedote 574).

Puun kokonaiskäyttömäärät ovat viime vuosina olleet seuraavat:

Taulu 1
Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo tilastopalvelusta (maksullinen).
Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/