Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 602, 29.11.2001

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, lokakuu 2001

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Lokakuun hakkuut 4,9 miljoonaa kuutiometriä

Lokakuussa 2001 hakattiin markkinapuuta metsistämme 4,9 miljoonaa kuutiometriä. Vuotta aikaisemmin hakkuiden määrä oli 5,6 miljoonaa kuutiometriä. Lukujen vertailua vaikeuttaa se, että osa syyskuun hakkuista kirjautui vasta lokakuun tietoihin. Hakkuiden määrä on kuitenkin pienentynyt viime vuoden lokakuusta toistakymmentä prosenttia.

Hakkuut vähenivät pelkästään yksityismetsissä. Metsäteollisuusyhtiöt ja Metsähallitus puolestaan korjasivat puuta aiempaa vilkkaammin. Kumpikin kaatoi puuta metsistään noin puoli miljoonaa kuutiometriä. Yhtiöiden hakkuumäärä kasvoi edellisvuodesta peräti 49 prosenttia  ja  Metsähallituksenkin 10 prosenttia.

Tammi–lokakuussa markkinapuuta oli kertynyt yhteensä 43,5 miljoonaa kuutiometriä. Edellisen vuoden kertymään verrattuna määrä oli kuusi prosenttia pienempi. Yksityismetsistä hakattiin puuta 37 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 7 prosenttia edellisvuotista pienempi ja 14 prosenttia kymmenvuotisjakson keskiarvoa suurempi. Metsäteollisuuden metsistä oli lokakuun loppuun mennessä hakattu puuta 2,8 ja Metsähallituksen metsistä 3,8 miljoonaa kuutiometriä.

Lokakuun lopussa metsätyövoiman määrä (ilman metsänhoitoyhdistysten ja metsäkeskusten työvoimaa) oli 4 600 henkilöä. Vuotta aikaisemmin työntekijöitä oli 900 enemmän. Puunkorjuussa työskenteli 4 100 henkilöä. Hakkuukoneita oli töissä 1 230 kappaletta eli 320 konetta vähemmän kuin vuosi sitten.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan lokakuiden keskiarvoa vuosina 1991–2000.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4 ja 5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/