Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 599, 31.10.2001

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, syyskuu 2001

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Hakkuiden määrä pienentynyt

Syyskuussa 2001 markkinahakkuiden määrä oli hakkuutilaston mukaan 3,9 miljoonaa kuutiometriä. Vuotta aikaisemmin hakkuiden määrä oli noin 5 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärän pienentyminen ei todellisuudessa kuitenkaan ole näin suurta. Tilastoitu hakkuumäärä on aliarvio, sillä osa erään suuren puunhankkijan hakkuista kirjautuu tilapäisistä tietojärjestelmäteknisistä syistä vasta lokakuulle. Aliarvio koskee pääasiassa yksityismetsien hakkuita.

Metsähallitus hakkasi syyskuussa valtionmetsistä raakapuuta vajaat 440 000 kuutiometriä. Määrä oli viisi prosenttia edellisvuotista pienempi ja saman suuruinen kuin keskimääräiset hakkuut vuosina 1991– 2000. Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuumääräksi tilastoitui runsaat 330 000 puukuutiota, mikä oli 18 prosenttia keskimääräistä* vähemmän.

Tammi–syyskuussa markkinapuuta kertyi yhteensä 38,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli viisi prosenttia pienempi kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona. Keskimääräisiin kumulatiivisiin hakkuisiin verrattuna määrä oli 14 prosenttia suurempi. Yksityismetsistä hakattiin puuta 33,1, yhtiöiden metsistä 2,3 ja valtionmetsistä 3,3 miljoonaa kuutiometriä.

Syyskuun hakkuumäärien tilastoinnin puutteista huolimatta hakkuiden työvoima- ja kalustomäärät ovat kattavuudeltaan ennallaan. Syyskuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 7 300 henkilöä; vuotta aikaisemmin työntekijöitä oli 7 200. Eniten työllisti puunkorjuu, jota oli tekemässä 4 800 henkilöä. Hakkuukoneita oli töissä 1 500 kappaletta eli 40 konetta enemmän kuin vuosi sitten.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan Syyskuiden keskiarvoa vuosina 1991–2000.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4 ja 5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/