Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 595, 26.9.2001

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, elokuu 2001

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Elokuun hakkuut 4,6 miljoonaa kuutiometriä

Elokuussa 2001 hakattiin metsistämme puuta markkinoille kaikkiaan 4,6 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuita tehtiin edelleen keskimääräistä* vilkkaampaan tahtiin, vaikkakin viime vuoden elokuuhun verrattuna hakkuumäärä jäi neljä prosenttia pienemmäksi.

Hakkuiden määrä pieneni sekä yksityismetsissä että metsäteollisuuden omissa metsissä. Yksityismetsistä korjattiin puuta yhteensä 3,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on 3 prosenttia edellisvuotista pienempi ja 29 prosenttia keskimääräistä suurempi. Pystykauppojen puumäärä supistui viime vuodesta kolme ja hankintakauppojen neljä prosenttia. Metsäteollisuuden omien metsien hakkuumäärä jäi 31 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Metsähallitus kaatoi valtionmetsistä puuta vajaat 460 000 kuutiometriä. Määrä on 4 prosenttia edellisvuotista ja peräti 60 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Elokuun hakkuista oli tukkipuuta 2,4 ja kuitupuuta 2,2 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä oli 8 prosenttia edellisvuotista pienempi ja kuitupuuta hakattiin saman verran kuin vuosi sitten.

Elokuun lopussa metsätöitä oli tekemässä 4 500 henkilöä. Hakkuukoneita oli käytössä 1 270 kappaletta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan elokuiden keskiarvoa vuosina 1991–2000.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4 ja 5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/