Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 590, 24.8.2001

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, heinäkuu 2001

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Helteinen heinäkuu ei haitannut hakkuita

Heinäkuussa 2001 hakattiin metsistämme puuta markkinoille kaikkiaan 2,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on neljä prosenttia edellisvuotista ja 37 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Edeltävän kym-menvuotisjakson aikana on tätä ahkerammin hakattu vain vuoden 1998 heinäkuussa.

Hakkuut lisääntyivät sekä yksityismetsissä että valtionmetsissä. Yksityismetsistä hakattiin puuta 2  miljoonaa kuutiometriä, mikä on 4  prosenttia edellisvuotista ja 39 prosenttia keskimääräistä enemmän. Pystykauppojen puumäärä kasvoi viime vuodesta viisi prosenttia ja hankintakauppojen määrä puolestaan pieneni kahdeksan prosenttia.

Metsähallitus kaatoi valtionmetsistä puuta 220 000 kuutiometriä. Määrä on 14 prosenttia edellisvuotista ja peräti 72 prosenttia keskimääräistä suurempi. Metsäteollisuusyhtiöt hakkasivat omista metsistään puuta vajaat 260 000 kuuutiometriä. Viime vuoden heinäkuuhun verrattuna lisäystä on kaksi prosenttia ja keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna kuusi prosenttia.

Heinäkuun hakkuumäärä jakautui lähes tasan tukkiin ja kuituun. Mäntytukkien hakkuumäärä oli 72 prosenttia keskimääräistä suurempi ja mäntykuitupuunkin 56 prosenttia.

Heinäkuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 3 600 henkilöä. Puunkorjuussa työskenteli 3 200 henkilöä ja 1 120 hakkuukonetta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan heinäkuiden keskiarvoa vuosina 1991–2000.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4 ja 5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/