Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 587, 14.8.2001

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, kesäkuu 2001

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Hakkuutahti hiipumassa

Kesäkuussa 2001 hakattiin metsistämme puuta markkinoille kaikkiaan 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on 12 prosenttia edellisvuotista pienempi. Kymmenen edeltävän kesäkuun keskiarvoon verrattuna hakkuumäärä on 14 prosenttia suurempi.

Hakkuut vähenivät sekä yksityismetsissä että valtionmetsissä viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Yksityismetsistä kertyi puuta noin kaksi miljoonaa kuutiometriä, mikä on 17 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Metsähallituksen valtionmetsistä hakkaama puumäärä jäi 9 prosenttia viimevuotista pienemmäksi. Yksityismetsien ja Metsähallituksen hakkuumäärät olivat kuitenkin edelleen keskimääräistä* suuremmat.

Metsäteollisuusyhtiöt sen sijaan lisäsivät hakkuita omissa metsissään. Yhtiöiden metsistä hakattiin puuta runsaat 400 000 kuutiometriä, mikä on 17 prosenttia edellisvuotista ja 24 prosenttia keskimääräistä enemmän.

Kesäkuun lopussa päättyneen hakkuuvuoden 2000/2001 (heinä- kuu 2000–kesäkuu 2001) aikana hakattiin markkinapuuta kaikkiaan 55,8 miljoonaa kuutiometriä**. Määrä jäi yhden prosentin edellisen hakkuuvuoden kertymää pienemmäksi. Yksityismetsistä kertyi puuta 47,9 miljoonaa kuutiometriä, josta pystyhakkuiden osuus oli 39,2 miljoonaa kuutiometriä (82 prosenttia). Yhtiöt hakkasivat puuta metsistään 3,4 ja Metsähallitus 4,6 miljoonaa kuutiometriä.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan kesä- kuiden keskiarvoa vuosina 1991– 2000.
** Ennakkoarvio

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4, 5, 6 ja 7

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/