Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 584, 27.6.2001

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, toukokuu 2001

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Toukokuun hakkuumäärä viidenneksen edellisvuotista pienempi

Toukokuussa 2001 hakattiin metsistämme puuta markkinoille 2,9 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 19 prosenttia edellisvuotista pienempi ja kolme prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Hakkuut vähenivät sekä yksityismetsissä että Metsähallituksen metsissä. Yksityismetsistä hakattiin raakapuuta kaikkiaan 2,2 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 24 prosenttia edellisvuotista pienempi ja täsmälleen edeltävän kymmenvuotisjakson keskiarvon suuruinen. Pystykauppojen puuta kertyi 1,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 12 prosenttia keskimääräistä enemmän. Hankintapuun määrä jäi viidenneksen keskimääräistä pienemmäksi. Metsähallitus hakkasi valtionmetsistä puuta noin 250 000 kuutiometriä. Määrä oli viisi prosenttia keskimääräistä pienempi.

Metsäteollisuusyhtiöt sen sijaan lisäsivät tuntuvasti omien metsiensä hakkuita. Yhtiöiden metsistä kaatui puuta 425 000 kuutiometriä, mikä oli 12 prosenttia edellisvuotista enemmän. Keskimääräisiin hakkuisiin verrattuna lisäystä oli 24 prosenttia.

Toukokuussa kertyi tukkipuuta 1,3 ja kuitupuuta 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä tipahti 27 prosenttia edellisvuotista pienemmäksi. Kuitupuussa vähennys oli 12 prosenttia.

Toukokuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 7 000 henkilöä. Eniten työllistivät metsänhoitotyöt, joita oli tekemässä 3 600 henkilöä. Hakkuukoneita oli töissä 1 050 kappaletta eli parikymmentä konetta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan toukokuiden keskiarvoa vuosina 1991–2000.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4, 5, 6 ja 7

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/