Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 577, 30.5.2001

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, huhtikuu 2001

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Huhtikuun hakkuut 4,2 miljoonaa kuutiometriä

Huhtikuussa 2001 hakattiin metsistämme markkinapuuta 4,2 miljoonaa kuutiometriä. Saman verran puuta hakattiin huhtikuussa vuosi sitten, jolloin tosin paperiteollisuuden lakko hidasti hakkuutahtia. Kymmenen edeltävän huhtikuun keskiarvoon verrattuna nyt hakattu määrä oli neljä prosenttia suurempi.

Yksityismetsistä hakattiin raakapuuta 3,7 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli kaksi prosenttia edellisvuotista ja kahdeksan prosenttia keskimääräistä* suurempi. Pystykauppojen puuta kertyi 2,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 15 prosenttia keskimääräistä enemmän. Hankintapuun määrä kasvoi viime vuodesta 15 prosenttia, mutta jäi kolme prosenttia keskimääräistä pienemmäksi.

Metsähallitus hakkasi valtionmetsistä puuta runsaat 300 000 kuutiometriä. Määrä oli 15 prosenttia keskimääräistä pienempi. Metsäteollisuuden omien metsien hakkuumäärä oli noin 180 000 kuutiometriä, mikä oli neljänneksen keskimäääräistä vähemmän.

Huhtikuun hakkuista oli tukkipuuta 1,7 ja kuitupuuta 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun määrä oli 9 prosenttia sekä edellisvuotista että keskimääräistä pienempi. Kuitupuun määrä puolestaan kasvoi viime vuodesta 8 ja keskimääräisestä 15 prosenttia.

Huhtikuun lopussa metsätyövoiman määrä (ilman metsänhoitoyhdistysten ja metsäkeskusten työvoimalukuja) oli 3 200 työntekijää. Hakkuukoneita oli töissä 790 kappaletta eli peräti 360 konetta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan huhtikuiden keskiarvoa vuosina 1991–2000.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4 ja 5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/