Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 573, 27.4.2001

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, maaliskuu 2001

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Rivakka hakkuutahti maaliskuussa

Maaliskuussa 2001 hakattiin markkinapuuta metsistämme kaikkiaan 6,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 5 prosenttia edellisvuotista ja 17 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Kymmenen edeltävän maaliskuun hakkuisiin verrattuna nyt hakattu määrä oli kolmanneksi suurin.

Hakkuut lisääntyivät yksityismetsissä ja Metsähallituksen metsissä. Metsäteollisuusyhtiöiden metsissä hakkuutahti sen sijaan hidastui. Yksityismetsistä korjattiin maaliskuussa raakapuuta 5,8 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 5 prosenttia viimevuotista ja 21 prosenttia keskimääräistä suurempi. Pystykaupoista puuta kertyi runsas kolmannes keskimääräistä enemmän ja hankintakaupoista puolestaan 13 prosenttia keskimääräistä vähemmän.

Metsähallitus hakkasi valtionmetsistä vajaat puoli miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä oli 27 prosenttia edellisvuotista ja 7 prosenttia keskimääräistä suurempi. Metsä-teollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuumäärä, vajaat 115 000 kuutiometriä, jäi 42 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi.

Maaliskuun hakkuista oli tukkipuuta 2,8 ja kuitupuuta 3,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä oli 2 prosenttia viimevuotista pienempi. Kuitupuun määrä puolestaan lisääntyi edellisvuodesta 11 prosenttia.

Maaliskuun lopussa metsätöissä työskenteli 5 300 henkilöä. Hakkuukoneita oli metsissämme 1 480 kappaletta eli 30 konetta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan maaliskuiden keskiarvoa vuosina 1991–2000.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4 ja 5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/