Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 570, 27.3.2001

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, helmikuu 2001

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Helmikuun hakkuumäärä 7 prosenttia edellisvuotista pienempi

Helmikuussa 2001 hakattiin metsistämme markkinapuuta 5,4 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 7 prosenttia viime vuoden helmikuun hakkuumäärää pienempi. Kymmenen edeltävän helmikuun keskiarvoon verrattuna hakkuumäärä oli 14 prosenttia suurempi.

Yksityismetsistä hakattiin helmikuussa puuta 4,8 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 8 prosenttia edellisvuotista pienempi ja 16 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Pystykauppojen puuta kertyi 3,9 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 28 prosenttia keskimääräistä enemmän. Hankintapuun määrä jäi 16 prosenttia keskimäääristä pienemmäksi.

Myös Metsähallituksen ja metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien puumäärät vähenivät vuoden takaisiin määriin verrattuna. Metsähallituksen hakkuumäärä, noin 460 000 kuutiometriä, oli kuitenkin neljä prosenttia keskimääräistä suurempi. Metsäteollisuusyhtiöiden omista metsistään hakkaama puumäärä, runsas 100 000 kuutiometriä, jäi puolestaan lähes kolmanneksen keskimääräistä pienemmäksi.

Hakkuiden vähentyminen kohdistui etenkin männyn hakkuumääriin. Mäntytukkien hakkuumäärä väheni viime vuodesta 17 ja mäntykuitupuunkin 14 prosenttia.

Helmikuun lopussa metsissämme työskenteli 5 400 työntekijää. Hakkuukoneita oli töissä 1510 kappaletta eli 30 konetta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan helmikuiden keskiarvoa vuosina 1991–2000. Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4 ja 5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfo Tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/