Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 567, 8.3.2001

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, tammikuu 2001

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Hakkuut huippuvauhdissa tammikuussa

Hakkuita tehdään metsissämme edelleen kiivaaseen tahtiin. Tammikuussa 2001 hakattiin puuta kaikkiaan 6,0 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 8 prosenttia edellisvuotista ja 31 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Tammikuussa saavutettiin myös tilastointikuukauden uusi hakkuuennätys.

Hakkuut lisääntyivät kaikkien omistajaryhmien metsissä. Yksityismetsistä kertyi puuta 5,5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 7 prosenttia edellisvuotista ja 29 prosenttia keskimääräistä enemmän. Yksityismetsien puusta valtaosa eli 4,5 miljoonaa kuutiometriä, oli peräisin pystyhakkuista. Määrä oli peräti 51 prosenttia keskimääräistä suurempi. Hankintakaupoista vastaanotettiin puuta noin miljoona kuutiometriä, mikä puolestaan jäi viidenneksen keskimääräistä pienemmäksi.

Metsähallitus hakkasi valtionmetsistä raakapuuta runsaat 400 000 kuutiometriä. Määrä oli 13 prosenttia edellisvuotista ja 64 prosenttia keskimääräistä suurempi. Myös metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien hakkuumäärät olivat keskimääräistä suuremmat.

Tammikuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 7 300 henkilöä. Hakkuissa työskenteli 4 400 henkilöä ja 1 700 konetta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan tammikuiden keskiarvoa vuosina 1991–2000. Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4 ja 5

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/