Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 562, 26.1.2001

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, joulukuu 2000

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Hakkuutahti hiipui joulukuussa

Kehnot korjuukelit haittasivat hakkuita joulukuussa. Kaikkiaan markkinahakkuista kertyi puuta 4,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä jäi 12 prosenttia eli noin 640 000 kuutiometriä edellisvuoden joulukuun hakkuumäärää pienemmäksi. Nyt hakattu määrä oli samansuuruinen kuin kymmenen edeltävän joulukuun keskiarvo.

Yksityismetsistä korjattiin puuta 4,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 16 prosenttia edellisvuotista vähemmän. Pystykauppojen puumäärä, 3,3 miljoonaa kuutiometriä, oli 15 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Hankintahakkuiden puumäärä jäi 31 prosenttia keskimääräistä pienemmäksi.

Hakkuut metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä lisääntyivät reippaasti. Joulukuun puumäärä, 285 000 kuutiometriä, oli peräti 129 prosenttia edellisvuotista suurempi. Metsähallitus hakkasi puuta valtionmetsistä hieman edellisvuotista vähemmän.

Vuoden 2000 markkinahakkuut olivat yhteensä 56,6 miljoonaa kuutiometriä**. Vuoden takaiseen ennakkoarvioon verrattuna hakkuumäärä kasvoi 1,2 miljoonaa kuutiometriä eli kaksi prosenttia. Yksityismetsistä hakattiin puuta yhteensä 48,7 miljoonaa kuutiometriä. Metsäteollisuusyhtiöiden omien metsien korjuumäärä nousi 3,3 ja Metsähallituksen 4,5 miljoonaan kuutiometriin.

Vuoden 2000 hakkuista oli tukkipuuta 28,8 ja kuitupuuta 27,7 miljoonaa kuutiometriä. Usean vuoden keskiarvoon verrattuna tukkipuun hakkuumäärä oli 26 ja kuitupuun 15 prosenttia suurempi.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan joulukuiden keskiarvoa vuosina 1990-1999.

** Ennakkoarvio

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4, 5, 6 ja 7

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/