Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 560, 10.1.2001

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, marraskuu 2000

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Hakkuut ennätysvauhdissa

Marraskuussa 2000 hakattiin markkinapuuta metsistämme kaikkiaan 5,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä jäi vain 13 000 kuutiometriä viimevuotista pienemmäksi, vaikka korjuuolosuhteet marraskuussa olivat poikkeuksellisen huonot. Keskimääräisiin* hakkuisiin verrattuna nyt hakattu määrä oli 18 prosenttia suurempi.

Yksityismetsistä hakattiin puuta yhteensä 5 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kaksi prosenttia edellisvuotista vähemmän. Yksityismetsien puumäärästä 85 prosenttia eli 4,2 miljoonaa kuutiometriä kertyi pystykaupoista. Pystykauppojen hakkuumäärä oli 34 prosenttia keskimääräistä suurempi ja hankintakauppojen 11 prosenttia keski-määräistä pienempi.

Hakkuut metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä lisääntyivät viime vuodesta lähes kolmanneksella, mutta jäivät silti kolme prosenttia keskimääräistä pienemmiksi. Metsähallitus hakkasi valtionmetsistä puuta 435 000 kuutiometriä eli hieman edellisvuotista enemmän.

Mäntytukin hakkuut jatkuivat runsaina. Mäntytukkien korjuumäärä, 1,5 miljoonaa kuutiometriä, oli 16 prosenttia edellisvuotista ja peräti 45 prosenttia keskimääräistä suurempi. Kaikkiaan tukkipuuta kertyi 3,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä on kaksi prosenttia viimevuotista enemmän. Kuitupuun hakkuumäärä, 2,5 miljoonaa kuutiometriä, pieneni kolme prosenttia edellisvuodesta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan marraskuiden keskiarvoa vuosina 1990-1999.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4, 5, 6 ja 7

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/