Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 539, 24.7.2000

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa maittain 1999

Toimittajat: Aarre Peltola

Ennätysmäärä venäläistä puuta virtasi Suomeen
Metsäteollisuus vei 69 prosenttia tuotteistaan EU:n alueelle

Raaka- ja jätepuu

Viime vuonna Suomeen tuotiin ennätykselliset 13,2 miljoonaa kuutiometriä raaka- ja jätepuuta. Entinen tuontiennätys vuodelta 1998 lyötiin peräti 1,1 miljoonalla kuutiometrillä (ks. s. 4). Puun tuonti jatkui erittäin vilkkaana koko 1990-luvun loppupuoliskon. Tuonti ylsi joka vuonna yli 8 miljoonaan kuutiometriin, ja aiempi tuontiennätys rikottiin vuosina 1995, -98 ja -99 (vrt. kuva 2). Vuonna 1999 tuonti oli peräti 61 prosenttia edeltävän kymmenvuotiskauden keskiarvoa suurempaa. Tuontipuusta 11,3 miljoonaa kuutiometriä oli lähtöisin Venäjältä.

Raakapuuta tuotiin Suomeen 12,6 miljoonaa kuutiometriä, mistä 86 prosenttia hankittiin Venäjältä. Seuraavaksi tärkeimpiä tuontimaita olivat Viro (10 %) ja Latvia (2 %). Muiden tuontimaiden yhteenlaskettu osuus jäi kolmeen prosenttiin. Tuodusta raakapuusta 56 prosenttia oli koivua.

Jätepuuta tuotiin maahamme 0,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrästä 91 prosenttia tuli Venäjältä ja loput Virosta.

Raaka- ja jätepuuta vietiin maastamme 1,0 miljoonaa kuutiometriä vuonna 1999. Viedystä määrästä kolme neljännestä oli havupuuta. Vajaa puolet viennistä kohdistui Ruotsiin. Seuraavaksi tärkeimmät kohdemaat olivat Saksa (19 %) ja Egypti (17 %).

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden viennissä yllettiin myös täpärästi uuteen ennätykseen; viennin arvo kipusi 67,8 miljardiin markkaan. Metsäteollisuustuotteet kattavat vajaan kolmanneksen Suomen tavaraviennin arvosta. Metsäteollisuustuotteiden vientikehitys riippuu voimakkaasti paperimarkkinoista, sillä yli puolet metsäteollisuutemme vientituloista kertyy paperista.

Merkittävimmät kauppakumppanimme metsäteollisuuden viennissä olivat edellisvuotiseen tapaan Saksa (19 % viennin arvosta), Iso-Britannia (16 %), Ranska ( 7 %) ja Yhdysvallat (5 %). Tärkeimpien kohdemaiden osuudet metsäteollisuutemme viennistä vaihtelevat vuosittain vain vähän. Metsäteollisuutemme päämarkkina-alue oli Euroopan unioni, jonne myytiin 69 prosenttia viennistä.

Massa- ja paperiteollisuus vei tuotteitaan 52,5 miljardin markan arvosta tärkeimpinä asiakkainaan Saksa (21 % viennin arvosta), Iso-Britannia (16 %), Ranska (7 %) ja Espanja (6 %). Puutavarateollisuuden viennin arvo ylsi 15,3 miljardiin markkaan. Eniten sen tuotteita vietiin Saksaan (18 % arvosta), Iso-Britanniaan (15 %), Japaniin (8 %) ja Ranskaan (7 %).

Viime vuonna metsäteollisuustuotteita tuotiin maahamme 4,7 miljardin markan arvosta. Tuonnista vajaa kolmannes oli peräisin Ruotsista. Tärkein tuontiartikkeli oli paperin ja kartongin jalosteet.

Kuvat 1, 2 ja 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/