Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 520, 13.3.2000

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, joulukuu 1999

Toimittajat: Aarre Peltola, Kimmo Sareva

Entinen raakapuun tuontiennätys lyötiin selvästi – Metsäteollisuustuotteiden vienti edelleen huippulukemissa

Raaka- ja jätepuu

Ulkomaista raaka- ja jätepuuta tuotiin viime vuonna Suomeen ennätykselliset 13,1 miljoonaa kuutiometriä. Entinen tuontiennätys vuodelta 1998 lyötiin miljoonalla kuutiometrillä (vrt. kuva 1). Tuonti oli peräti 60 prosenttia edeltävän kymmenvuotiskauden keskiarvoa suurempaa.

Koivun tuonti – 7,0 miljoonaa kuutiometriä – kattoi yli puolet tuontipuusta. Mäntyä tuotiin 2,1 ja kuusta 2,3 miljoonaa kuutiometriä. Tuonnista 0,5 miljoonaa kuutiometriä oli jätepuuta.

Vuonna 1999 Suomesta vietiin raaka- ja jätepuuta 1,0 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Myös metsäteollisuustuotteiden vienti ylsi viime vuonna uuteen ennätykseen – 67,4 miljardiin markkaan. Kasvua oli yhden prosentin verran edellisestä vuodesta. Metsäteollisuustuotteiden vienti kattoi 29 prosenttia Suomen tavaraviennin arvosta.

Paperin vienti (36,0 mrd. mk) muodosti hieman yli puolet metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta. Paperiviennin määrä lisääntyi 3 prosenttia edellisvuodesta, mutta vientihinta jäi 3 prosenttia matalammaksi. Sekä sahatavaran että kartongin viennin arvo oli 8,5 miljardia markkaa.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen viime vuonna 4,5 miljardin markan arvosta.

Kuvat 1&2
Kuva 3
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/