Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 517, 14.2.2000

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, marraskuu 1999

Toimittajat: Aarre Peltola, Kimmo Sareva

Metsäteollisuustuotteiden vienti veti – Raakapuun tuonti jatkui kiivaana

Raaka- ja jätepuu

Marraskuussa samoin kuin kolmena edeltävänä kuukautena raaka- ja jätepuuta tuotiin Suomeen 1,1 miljoonaa kuutiometriä kunakin. Raakapuun tuonti jatkui siis edelleen kiihkeänä.

Tammi–marraskuun kumulatiivinen puun tuonti kiipesi jo 12,0 miljoonaan kuutiometriin. Vuosi 1998 oli puun tuonnin ennätysvuosi, mutta nyt jo marraskuun lopussa miltei saavutettiin entinen tuontiennätys. On selvää, että nykyinen puun tuontiennätys tullaan lyömään vuoden lopussa. Tuodusta puusta yli puolet oli koivua.

Tammi–marraskuussa raaka- ja jätepuuta vietiin Suomesta 0,9 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Tammi–marraskuussa metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 61,4 miljardin markan arvosta. Vienti oli lähes vuoden 1998 tasolla, joka puolestaan oli metsäteollisuuden viennin ennätysvuosi.

Metsäteollisuuden tärkeimmän vientituotteen – paperin – vienti muodosti hieman yli puolet metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta. Paperiviennin määrä lisääntyi 2 prosenttia edellisvuodesta, mutta vientihinta jäi 4 prosenttia matalammaksi. Paperin, sahatavaran ja massojen hinnat ovat nousseet alkuvuodesta.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen tammi–marraskuussa 4,1 miljardin markan arvosta.

Kuvat 1&2
Kuva 3
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/