Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 513, 12.1.2000

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, lokakuu 1999

Toimittajat: Aarre Peltola, Kimmo Sareva

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammi–lokakuussa 55 miljardin markan arvosta

Raaka- ja jätepuu

Lokakuussa samoin kuin kahtena edellisenäkin kuukautena raaka- ja jätepuun tuonti ylsi 1,1 miljoonaan kuutiometriin. Raakapuun tuonti on siis jatkunut koko syksyn kiivaana.

Tammi–lokakuun kumulatii-vinen tuonti kiipesi 10,8 miljoonaan kuutiometriin puuta. Jakson tuonti oli 31 prosenttia keskimääräistä* suurempaa. Nykyinen puun tuontiennätys onkin rikkoutumassa vuoden lopussa. Tuonnista yli puolet oli koivua.

Tammi–lokakuussa raaka- ja jätepuuta vietiin Suomesta 0,8 miljoonaa kuutiometriä. Raakapuun vienti on tuontiin verrattuna vähäistä.

*Keskimääräisellä tarkoitetaan viiden edeltävän vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa.

Metsäteollisuustuotteet

Tammi–lokakuussa metsäteollisuustuotteita vietiin Suomesta 55,1 miljardin markan arvosta. Vienti supistui edellisvuodesta kolmella prosentilla.

Metsäteollisuuden tärkeimpien tuoteryhmien vientihinnat olivat edellisvuotista alemmalla tasolla. Kuitenkin paperin, sahatavaran ja massojen hinnat ovat olleet viime vuoden alusta lähtien nousussa.

Metsäsektorin tärkeimmän vientituotteen – paperin – vienti kattoi hieman yli puolet metsäteollisuuden viennin arvosta. Paperiviennin määrä oli edellisvuotisella tasolla, mutta vientihinta oli 4 prosenttia alempi.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen tammi–lokakuussa 3,7 miljardin markan arvosta.

Kuvat 1&2
Kuva 3
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/