Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 557, 13.12.2000

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, syyskuu 2000

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti syyskuun lopussa täsmälleen edellisvuoden ennätysvauhdissa

Raaka- ja jätepuu

Syyskuussa Suomeen tuotiin raaka- ja jätepuuta 1,1 miljoonaa kuutiometriä, joten puuta virtasi maahamme edelleen runsaasti. Tuodusta puusta noin puolet oli koivua.

Tammi–syyskuun tuonti oli 9,7 miljoonaa kuutiometriä. Heinäkuusta lähtien puun kumulatiivinen tuonti on noudatellut varsin tarkoin edellisvuoden kehitystä. (vrt. kuva 1). Loppuvuodesta riippuu, saavutetaanko jälleen tänäkin vuonna uusi puun tuontiennätys. Entinen ennätys on löyty kahtena edellisvuotena.

Tammi–syyskuussa Suomesta vietiin puuta 0,6 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Tammi–syyskuussa metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme 57,1 miljardin markan arvosta. Metsäteollisuuden vienti kasvoi peräti 17 prosentilla edellisvuodesta, vaikka kasvu olikin hitaampaa kuin Suomen koko tavaraviennin kasvu.

Metsäteollisuuden vientihinnat olivat edelleen nousussa (ks. s. 4). Myös vientimäärät olivat hieman kasvaneet tärkeimmissä tuoteryhmissä. Erityisesti paperiviennin, mikä kattaa yli puolet metsäteollisuustuotteidemme viennin arvosta, suotuisa kehitys lisäsi metsäteollisuutemme vientituloja.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin Suomeen tammi–syyskuussa 4,2 miljardin markan arvosta.

Kuvat 1ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/