Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 552, 15.11.2000

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, elokuu 2000

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden viennin arvo kasvanut voimakkaasti

Raaka- ja jätepuu

Raaka- ja jätepuuta tuotiin elokuussa Suomeen 1,2 miljoonaa kuutiometriä. Vaisua tammikuuta lukuunottamatta puuta on tuotu kuluvana vuonna maahamme runsaasti (vrt. kuva 1).

Tammi–elokuun kumulatiivinen tuonti päätyi 8,6 miljoonaan kuutio-metriin. Tuonti saavutti kesällä edellisvuotisen ennätystahdin, joten loppuvuoden kehityksestä riippuu, rikotaanko jälleen tänäkin vuonna puun tuontiennätys. Puun tuonti Suomeen on lisääntynyt jatkuvasti viime vuosina.

Tammi–elokuussa puuta vietiin Suomesta 0,6 miljoonaa kuutiometriä. Puun vienti maastamme on ollut tuontiin verrattuna vähäistä.

Metsäteollisuustuotteet

Elokuussa metsäteollisuustuotteita vietiin maastamme 6,8 miljardin markan arvosta. Metsäteollisuuden viennin kumulatiivinen arvo kipusi elokuun lopussa 50,0 miljardiin markkaan, ja ennätysvuoden 1999 lukemia oltiin jo 17 prosenttia edellä (ks. sivu 4).

Tärkeimpien metsäteollisuustuotteidemme vientihinnat olivat kohonneet edellisvuodesta. Yksikköhintojen nousu lisäsi merkittävästi metsäteollisuutemme vientituloja. Erityisesti paperiviennin suotuisa kehitys vaikutti voimakkaasti metsäteollisuutemme vientituloihin.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin maahamme tammi–elokuussa 3,7 miljardin markan arvosta.

Kuvat 1ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/