Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 549, 12.10.2000

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, heinäkuu 2000

Toimittaja: Aarre Peltola

Puun tuonti saavutti viime vuoden ennätysvauhdin

Raaka- ja jätepuu

Raaka- ja jätepuun tuonti ylsi heinäkuussa 1,1 miljoonaan kuutiometriin. Kuukausittainen tuonti vakiintui viime vuonna hieman yli miljoonan kuutiometrin tasolle, ja kuluvanakin vuonna tahti on säilynyt tammikuuta lukuunottamatta suunnilleen samana.
Puun kumulatiivinen tuonti kipusi tammi–heinäkuussa 7,4 miljoonaan kuutiometriin. Vuosina 1998 ja -99 saavutettiin uudet puun tuontiennätykset. Kuluvanakin vuonna tuonti on heinäkuun jälkeen jo edellisvuoden vauhdissa, mikä ennakoi jälleen tuontiennätyksen rikkoutumista (vrt. kuva 1).
Tammi–heinäkuussa puuta vietiin Suomesta 0,5 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli hieman edellisvuotista vähäisempää.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin heinäkuussa 6,0 miljardin markan arvosta. Metsäviennin kumulatiivinen arvo nousi heinäkuun lopussa 43,2 miljardiin markkaan. Viennin arvo oli tällöin jo 16 prosenttia ennätysvuotta 1999 edellä (ks. kuva 2).
Metsäteollisuustuotteiden vientihinnat olivat selvästi viimevuotista korkeampia. Paperin, joka on tärkein metsäteollisuustuotteemme, vientihinta on noussut viime vuoden alusta lähtien. Myös massojen, kartongin ja sahatavaran hintakehitys on ollut selkeästi positiivista. Yksikköhintojen nousu on vaikuttanut voimakkaasti metsäsektorimme vientitulojen kasvuun.
Tammi–heinäkuussa metsäteollisuustuotteita tuotiin maahamme 3,2 miljardin markan arvosta.

Kuva 1
Kuva 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/