Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 546, 14.9.2000

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, kesäkuu 2000

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti ennätysvauhdissa

Raaka- ja jätepuu

Raaka- ja jätepuun tuonti jatkui kesäkuussa vilkkaana. Tuotu määrä – 1,2 miljoonaa kuutiometriä – oli 32 prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Vaikka ensimmäisellä vuosipuoliskolla puun kumulatiivinen tuonti ylsi 6,2 miljoonaan kuutiometriin, edellisvuoden ennätystahdista ollaan vielä hieman jäljessä. Tämä johtuu lähinnä kuluvan vuoden tammikuun vähäisestä tuonnista. Kuitenkin jos puun tuonti jatkuu koko loppuvuoden nykytasollaan, päädytään viimevuotisen tuontiennätyksen tuntumaan.

Puuta vietiin Suomesta tammi–kesäkuussa 0,4 miljoonaa kuutiometriä. Vienti oli tuontiin verrattuna vähäistä.

*Keskimääräisellä tarkoitetaan viiden edeltävän vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui kiivaana myös kesäkuussa, ja kuukausiviennin arvo päätyi 6,3 miljardiin markkaan.

Metsäteollisuustuotteiden viennin kumulatiivinen arvo kipusi alkuvuonna jo 37,3 miljardiin markkaan. Ensimmäisen vuosipuoliskon jälkeen metsäteollisuuden vienti oli peräti 17 prosenttia ennätysvuotta 1999 edellä (ks. kuva 2). Metsäteollisuuden vientituloista puolet tuli paperista. Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden vientihinnat ovat olleet pitkään nousussa, mutta kesäkuussa hintojen nousu pysähtyi (vrt. kuva 3).

Tammi–kesäkuussa metsäteollisuustuotteita tuotiin maahamme 2,8 miljardin markan arvosta.

Kuva 1
Kuva 2

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/