Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 542, 15.8.2000

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, toukokuu 2000

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti jatkui vilkkaana

Raaka- ja jätepuu

Toukokuussa Suomeen tuotiin 1,2 miljoonaa kuutiometriä puuta. Määrä oli 38 prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Vaikka tammi–toukokuun kumulatiivinen tuonti kipusi jo 5,1 miljoonaan kuutiometriin, määrä jäi silti 9 prosenttia edellisvuoden ennätysvauhtia vähäisemmäksi. Tuonnista 44 prosenttia oli koivua.

Raaka- ja jätepuuta vietiin tammi–toukokuussa ulkomaille 0,4 miljoonaa kuutiometriä.

*Keskimääräisellä tarkoitetaan viiden edeltävän vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa.

Metsäteollisuustuotteet

Tammi–toukokuussa metsäteollisuustuotteita vietiin 31,0 miljardin markan arvosta. Edellisvuosi oli metsäteollisuustuotteiden viennin ennätysvuosi, eikä kasvu ole vieläkään hiipunut. Alkuvuonna metsäteollisuustuotteiden viennin arvo ylitti 17 prosentilla viimevuotisen. Vain huhtikuussa viennin arvo jäi matalahkoksi paperiteollisuutta koetelleen yhdeksänpäiväisen lakon vuoksi (ks. kuva 2). Massa- ja paperiteollisuuden tuotteiden vientihinnat ovat olleet jo pitkään nousussa. Myös sahatavaran hinta on kehittynyt suotuisasti (ks. kuva 3).

Metsäteollisuustuotteita tuotiin maahamme tammi–toukokuussa 2,3 miljardin markan arvosta.

Kuvat 1ja 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/