Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 536, 10.7.2000

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, huhtikuu 2000

Toimittaja: Aarre Peltola

Tammi-huhtikuussa metsäteollisuustuotteita vietiin 23,9 miljardin markan arvosta

Raaka- ja jätepuu

Suomeen tuotiin huhtikuussa 0,9 miljoonaa kuutiometriä puuta. Tammi–huhtikuun kumulatiivinen puun tuonti ylsi 3,8 miljoonaan kuutiometriin. Alkuvuoden tuonti on jäänyt vajaan viidenneksen edellisvuoden ennätystahtia pienemmäksi. Tuodusta puusta 41 prosenttia oli koivua. Kuusen osuus oli 30 ja männyn 17 prosenttia.

Raaka- ja jätepuuta tuotiin Suomeen tammi–huhtikuussa 0,3 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Huhtikuussa metsäteollisuustuotteita vietiin ulkomaille 5,3 miljardin markan arvosta. Huhtikuussa ollut yhdeksänpäiväinen paperiteollisuuden lakko heijastui metsäteollisuuden ulkomaankauppaan. Massa- ja paperiteollisuuden vientimäärät jäivät nyt normaalia alhaisemmiksi.

Tammi-huhtikuussa metsäteollisuustuotteita vietiin 23,9 miljardin markan arvosta. Kasvua edellisvuodesta oli 14 prosenttia. Metsäteollisuustuotteiden vienti-hinnat ovat olleet nousussa (vrt kuva 3). Tuoteryhmistä paperin hintakehitys vaikuttaa voimakkaimmin metsäsektorin vientitulojen määrään, sillä paperi yksinään kattaa yli puolet maastamme vietävien metsäteollisuustuotteiden arvosta. Paperiviennin arvo oli 14 prosenttia edellisvuotista suurempi.

Suomeen tuotiin tammi– huhtikuussa 1,8 miljardin markan arvosta metsäteollisuustuotteita. Metsäteollisuustuotteiden tuonti on vientiin verrattuna vähäistä.

Kuvat 1&2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/