Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 533, 20.6.2000

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, maaliskuu 2000

Toimittaja: Aarre Peltola

Metsäteollisuustuotteiden vienti vauhdissa alkuvuonna

Raaka- ja jätepuu

Maaliskuussa Suomeen tuotiin 1,2 miljoonaa kuutiometriä puuta, mikä oli 30 prosenttia keskimääräistä* enemmän.

Tammi–maaliskuussa puun tuonti ylsi 2,9 miljoonaan kuutiometriin. Vaisun tammikuun jälkeen tuonti on kiihtynyt, mutta edellisvuoden ennätystahdista ollaan vielä viidenneksen jäljessä (vrt kuva 1). Tuodusta puusta 41 prosenttia oli koivua.

Raaka- ja jätepuun ensimmäisen vuosineljänneksen kumulatiivinen vienti oli 0,2 miljoonaa kuutiometriä.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan viiden edeltävän vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden vienti oli vauhdissa vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Kumulatiivinen metsäviennin arvo ylsi 18,6 miljardiin markkaan, mikä ylitti 20 prosentilla edellisvuoden vastaavan arvon.

Tärkeimpien metsäteollisuus-tuotteiden vientihinnat ovat olleet nousussa (ks kuva 3). Metsäsektorilta kertyvien vientitulojen määrään vaikuttavat voimakkaimmin paperiviennin muutokset, sillä paperi kattaa yli puolet metsäsektorin viennin arvosta. Kohonneen hinnan ja lisääntyneen määrän myötä paperiviennin arvo kasvoi 22 prosenttia edellisvuodesta.

Suomeen tuotiin tammi– maaliskuussa 1,3 miljardin markan arvosta metsäteollisuustuotteita.

Kuvat 1&2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/