Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 527, 9.5.2000

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, helmikuu 2000

Toimittajat: Aarre Peltola, Kimmo Sareva

Puun tuonti palasi normaalivauhtiin helmikuussa

Raaka- ja jätepuu

Vaisun tammikuun jälkeen raaka- ja jätepuun tuonti palasi viimeaikaiselle normaalitasolleen. Helmikuussa Suomeen tuotiin miljoona kuutiometriä puuta, mikä oli 12 prosenttia keskimääräistä* enemmän.

Puun kumulatiivinen tuonti tammi–helmikuussa oli 1,7 miljoonaa kuutiometriä. Tuodusta puusta 43 prosenttia oli koivua.

Tammi–helmikuussa raaka- ja jätepuuta vietiin ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä. Puun vienti oli tuontiin verrattuna vähäistä.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan viiden edeltävän vuoden kaikkien kuukausien keskiarvoa.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteiden vienti veti vuoden alussa. Tammi–helmikuun metsäviennin arvo ylsi 12,2 miljardiin markkaan. Metsä-teollisuustuotteiden osuus Suomen tavaraviennin arvosta oli 30 prosenttia. Paperin vienti kattoi yksinään 54 prosenttia metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta. Seuraavaksi tärkeimpiä tuoteryhmiä olivat kartonki (13 %) sahatavara (12 %) ja massat (8 %). Kaikkien näiden tuoteryhmien vientihinnat ovat olleet nousussa viime vuoden alusta lähtien (vrt. kuva 3).

Metsäteollisuustuotteita tuotiin tammi–helmikuussa Suomeen 0,8 miljardin markan arvosta.

Kuvat 1&2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/