Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 524, 17.4.2000

Metsäteollisuuden ulkomaankauppa, tammikuu 2000

Toimittajat: Aarre Peltola, Kimmo Sareva, Helena Herrala-Ylinen

Puun tuonti hiljeni tammikuussa

Raaka- ja jätepuu

Tammikuussa ulkomaista raaka- ja jätepuuta tuotiin Suomeen 0,7 miljoonaa kuutiometriä. Puun kuukausituonti jäi edellisen kerran tätä pienemmäksi vuoden 1997 toukokuussa. Raakapuuta onkin parin viimeisen vuoden ajan virrannut Suomeen erittäin runsaasti.

Tammikuussa raaka- ja jätepuuta vietiin ulkomaille 0,1 miljoonaa kuutiometriä.

Metsäteollisuustuotteet

Metsäteollisuustuotteita vietiin tammikuussa 5,9 miljardin markan arvosta. Vienti oli suurinpiirtein viimevuotisella tasolla. Metsä teollisuustuotteiden osuus Suomen tavaraviennin arvosta oli 30 prosenttia. Paperin vienti – 3,2 miljardia markkaa – kattoi yli puolet metsäteollisuustuotteiden viennin arvosta. Paperin vientihinta on ollut nousussa viime keväästä lähtien.

Metsäteollisuustuotteita tuotiin tammikuussa Suomeen 0,4 miljardin markan arvosta.

Kuva 1
Kuva 2 Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).
Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/