Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 537, 13.7.2000

Hakkuukertymä ja puuston poistuma metsäkeskuksittain 1999

Toimittaja: Veli Suihkonen

Hakkuukertymä 60,9  miljoonaa kuutiometriä

Vuoden 1999 hakkuukertymä pysyi edellisvuotisella tasolla 60,9 miljoonassa kuutiometrissä. Kotimaisen tukkipuun hakkuut vähenivät 0,6 miljoonaa kuutiometriä, vastaavasti kuitupuun hakkuumäärä kasvoi 0,6 miljoonalla kuutiometrillä edellisvuotisesta. Sekä tukki- että kuitupuuta oli 46 prosenttia hakkuukertymästä.

Yksityismetsien hakkuukertymä kattoi 88 prosenttia kokonaiskertymästä. Markkinapuun osuus hakkuukertymästä oli 91 prosenttia. Markkinapuun hakkuutilasto on julkaistu erikseen (Metsätilastotiedote 531). Hakkuukertymän muut osat koostuvat   polttoraaka-puusta ja rahtisahauksen tukeista (Metsätilastotiedote 523).

Puuston poistuma oli 69,4 miljoonaa kuutiometriä, josta yksityismetsistä kertyi 60,4 miljoonaa kuutiometriä eli 87 prosenttia.

Hakkuukertymät  ovat  viime vuosina olleet seuraavat:

Taulu 1
Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).
Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/