Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 514, 28.1.2000

Puun ostot ja hinnat, joulukuu 1999

Toimittajat: Martti Aarne, Kaarina Linna

Yksityismetsien puukauppa 35 miljoonaa kuutiometriä vuonna 1999

Vilkas syksy nosti yksityismetsien puukaupan 34,5 miljoonaan kuutiometriin vuonna 1999. Teollisuuden ilmoittama puun ostotavoite oli 1–2 miljoonaa kuutiometriä toteutuneita ostoja suurempi. Edellisvuoteen verrattuna puun ostot vähenivät noin 2 miljoonaa kuutiometriä (9 prosenttia). 1990-luvun jälkipuoliskolla vuosittaiset puukauppamäärät ovat vaihdelleet 32,5 ja 40 miljoonan kuutiometrin välillä.

Viime vuonna puukauppa painottui vahvasti syyskuukausille. Metsäteollisuus osti syys–joulukuussa lähes 60 prosenttia koko vuoden ostomäärästä. Edellisvuosista poiketen puukauppa jatkui vilkkaana myös joulukuussa. Joulukuun puukaupan määrä – 3,6 miljoonaa kuutiometriä – oli noin 2 miljoonaa kuutiometriä suurempi kuin vuotta aikaisemmin.

Kuusitukki oli viime vuoden puukaupan kysytyin puutavaralaji. Kuusitukin ostot nousivat vuoden 1998 tasolle, mutta muiden puutavaralajien ostomäärät jäivät 8–19 prosenttia pienemmiksi kuin vuonna 1998. Vuonna 1999 pystykauppojen osuus oli 81 prosenttia kokonaisostoista.

Kantohintojen nousu jatkui joulukuussa. Kuusitukista maksettiin pystykaupoissa keskimäärin 251 mk/m³ eli 20 mk/m³ (9 prosenttia) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Mänty- ja koivutukista sekä kuusikuitupuusta teollisuus maksoi suunnilleen samaa kantohintaa kuin joulukuussa 1998. Mänty- ja koivukuitupuun kantohinnat olivat vielä selvästi jäljessä vuoden 1998 lopun hinnoista.

Puukaupan vilkas tahti on jatkunut vuoden 2000 alussa. Viikoilla 1–3 metsäteollisuus osti yksityismetsien puuta yhteensä 2,3 miljoonaa kuutiometriä.

Kuvat 1&2
Kuvat 3&4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/