Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 558, 14.12.2000

Puun ostot ja hinnat, marraskuu 2000

Toimittaja: Martti Aarne

Puukaupassa 16 prosentin kasvu

Metsäteollisuus on syyskuun alusta lähtien ostanut yksityismetsien puuta reilun miljoonan kuutiometrin viikkovauhdilla. Puukaupan tasainen tahti jatkui marraskuussa, ja puuta kertyi 5,9 miljoonaa kuutiometriä. Marraskuun ostomäärä oli tämän vuoden ennätys. Vuoden loppua kohti kauppa hiljenee, ja joulukuun alussa viikko-ostot laskivat 0,7 miljoonaan kuutioon (viikko 49).

Marraskuun loppuun mennessä teollisuus oli ostanut puuta kaikkiaan 36 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 5 miljoonaa kuutiometriä (16 prosenttia) enemmän kuin vuosi sitten. Puukaupan ennätysvuoden 1997 ostotahdista oltiin jäljessä runsaat 2 miljoonaa kuutiometriä. Paras kysyntä on ollut mänty- ja kuusitukilla, mutta myös kuitupuun ostomäärät ovat selvästi nousseet viime vuodesta. Vuoden alkupuoliskolla kuusitukin ostot lisääntyivät eniten, mutta syksyn kuukausina tukin kysynnän kasvu on siirtynyt mäntyyn. Marraskuussa mäntytukin ostot kasvoivat yli 50 prosenttia vuoden 1999 marraskuusta.

Kuusitukin keskimääräiset kantohinnat ovat tänä vuonna nousseet 10 prosenttia vuoden 1999 tammi– marraskuusta. Mäntytukin kantohinnat ovat nousseet 4 prosenttia ja koivutukin hinnat prosentin. Kuitupuulla kantohintojen muutokset ovat vähäisempiä. Kuusikuitupuusta on tämän vuoden pystykaupoissa maksettu keskimäärin 2 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Mäntykuitupuun kantohinnat ovat keskimäärin ennallaan, ja koivukuidun keskihinta on laskenut yhden prosentin.

Kuvat 1,2,3 ja 4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/