Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 553, 24.11.2000

Puun ostot ja hinnat, lokakuu 2000

Toimittaja: Martti Aarne

Lokakuun puukauppa 4,9 miljoonaa kuutiometriä

Yksityismetsien puukauppa on koko syksyn käynyt tasaisesti runsaan miljoonan kuutiometrin viikkovauhdilla. Lokakuu oli puukaupassa vuoden toistaiseksi vilkkain kuukausi, ja puuta kertyi kaikkiaan 4,9 miljoonaa kuutiometriä. Marraskuussa (viikot 44–46) puukaupan viikkovolyymit ovat vaihdelleet 1,1 ja 1,2 miljoonan kuutiometrin välillä. Tämän vuoden puumarkkinoille on tyypillistä, että puukaupan kausivaihtelu on tasoittunut ja metsäteollisuus ostaa puuta tasaisesti ympäri vuoden. Vielä vuosina 1997–99 syys–lokakuun osuus oli kolmannes koko vuoden puukaupasta.

Metsäteollisuus osti tammi–lokakuussa yksityismetsien puuta kaikkiaan 30,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 4 miljoonaa kuutiometriä (15 prosenttia) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Puukaupan ennätysvuoden 1997 ostovauhdista oltiin jäljessä lähes 5 miljoonaa kuutiometriä.

Kuusitukin keskimääräinen kantohinta on tänä vuonna noussut 10 prosenttia vuoden 1999 tammi–lokakuuhun verrattuna. Mäntytukin kantohinnat ovat nousseet 4 prosenttia ja koivutukin hinnat prosentin. Kuitupuulla kantohintojen muutokset ovat vähäisempiä. Kuusikuitupuusta on tämän vuoden pystykaupoissa maksettu keskimäärin 2 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Mäntykuitupuun kantohinnat ovat edellisvuoden tasolla, ja koivukuidun kantohinnoissa on laskua keskimäärin yksi prosentti.

Kuvat 1&2
Kuvat 3&4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/