Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 550, 17.10.2000

Puun ostot ja hinnat, syyskuu 2000

Toimittaja: Martti Aarne

Puukaupassa 21 prosentin kasvu tänä vuonna

Yksityismetsien puukauppaa on viime viikot käyty tasaisesti noin miljoonan kuutiometrin viikkovauhdilla. Syyskuussa metsäteollisuus osti puuta 4,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli normaalitasoa ajankohtaan nähden. Viikoilla 40 ja 41 lokakuussa teollisuus osti 1,1 ja 1,3 miljoonaa kuutiometriä puuta. Puukauppa jakautuu tänä vuonna aikaisempaa tasaisemmin eri kuukausille. Vuosien 1997–99 tapaista ostojen keskittymistä syys–lokakuulle ei ole odotettavissa.

Metsäteollisuus osti tammi–syyskuussa yksityismetsien puuta kaikkiaan 25,2 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 4,4 miljoonaa kuutiometriä (21 prosenttia) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Puukaupan ennätysvuoden 1997 ostotahdista oltiin jäljessä 1,4 miljoonaa kuutiometriä. Paras kysyntä on ollut mänty- ja kuusitukilla sekä kuusikuitupuulla, mutta myös muiden puutavaralajien ostot ovat selvästi kasvussa edellisvuodesta. Pystykaupoista tulevan puun osuus lisääntyy edelleen. Tammi–syyskuussa pystykauppojen osuus oli 83 prosenttia yksityismetsien puukaupan määrästä, kun 1990-luvulla osuus oli keskimäärin 76 prosenttia.

Kuusitukin keskimääräinen kantohinta on tänä vuonna noussut 11 prosenttia vuoden 1999 tammi–syyskuuhun verrattuna. Mäntytukin kantohinnat ovat nousseet 4 prosenttia ja koivutukin hinnat prosentin. Kuitupuulla kantohintojen muutokset ovat vähäisempiä. Kuusikuitupuusta on tämän vuoden pystykaupoissa maksettu keskimäärin 2 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Mäntykuitupuun keskihinta on edellisvuoden tasolla, ja koivukuidun keskihinnassa on laskua runsas prosentti.

 

Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/