Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 547, 20.9.2000

Puun ostot ja hinnat, elokuu 2000

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa vilkastuu nousevilla kantohinnoilla

Yksityismetsien puukauppa on kantohintojen nousun vauhdittamana vilkastunut heinäkuun lopulta lähtien. Elokuussa teollisuuden viikko-ostot vaihtelivat 0,4 ja 0,7 miljoonan kuutiometrin välillä, mutta syyskuun alun puukaupassa päästiin jo yli miljoonan kuutiometrin. Elokuun 2000 puukaupan määrä – 2,9 miljoona kuutiometriä – oli samaa tasoa kuin vuosina 1995–99 keskimäärin. Vuoden 1999 elokuussa metsäteollisuus osti 1,9 miljoonaa kuutiometriä yksityismetsien puuta.

Puukauppaa on tänä vuonna käyty hieman vilkkaammin kuin ennätysvuonna 1997. Tammi–elokuun 2000 ostomäärä, 20,9 miljoonaa kuutiometriä, oli lähes 6 miljoonaa kuutiometriä suurempi kuin vuosi sitten. Kysynnän painopiste on ollut havutukkivaltaisissa leimikoissa (+ 47 prosenttia edellisvuodesta), mutta myös kuitupuun ostot ovat kasvaneet lähes kolmanneksen.

Kuusitukin keskimääräinen kantohinta on tänä vuonna noussut 12 prosenttia vuoden 1999 tammi–elokuuhun verrattuna. Mäntytukin kantohinnat ovat nousseet 4 prosenttia ja koivutukin hinnat vajaan prosentin. Kuitupuun hintamuutokset ovat olleet vähäisempiä ja hintakehitys epäyhtenäisempää. Kuusikuitupuusta on tämän vuoden pystykaupoissa maksettu keskimäärin 3 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Mänty- ja koivukuidun keskikantohinnoissa on laskua 1–2 prosenttia.

Viime viikkoina keskimääräiset kantohinnat ovat kääntyneet jälleen nousuun. Mänty- ja kuusitukin kantohinnat ovat lähellä tämän vuoden huipputasoa, mutta kuitupuusta maksetaan edelleen 3–4 prosenttia vähemmän kuin huhtikuussa.

Metsäteollisuuden arvioimasta puun ostotavoitteesta oli syyskuun puolivälissä koossa noin 60 prosenttia. Puukauppa jatkunee vilkkaana koko loppuvuoden, ja kysyntää on kaikilla puutavaralajeilla.

Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/