Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 543, 22.8.2000

Puun ostot ja hinnat, heinäkuu 2000

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa käynnissä kesätauon jälkeen

Puukauppa käynnistyi elokuussa rivakasti kolmen viikon hiljaisemman jakson jälkeen. Viikoilla 31– 33 teollisuuden puun ostot vaihtelivat 0,4 ja 0,6 miljoonan kuutiometrin välillä, kun heinäkuussa ostot jäivät alimmillaan 0,2 miljoonaan kuutioon. Heinäkuussa metsäteollisuus osti yksityismetsien puuta kaikkiaan 1,4 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 12 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Puukauppaa on tänä vuonna käyty yhtä vilkkaasti kuin ennätysvuonna 1997. Tammi–heinäkuun 2000 ostomäärä, 18 miljoonaa kuutiometriä, oli lähes 5 miljoonaa kuutiota (35 prosenttia) suurempi kuin vuosi sitten. Paras kysyntä on ollut kuusi- ja mäntytukilla sekä kuusikuidulla, mutta myös muiden puutavaralajien ostot ovat kasvussa. Pystykaupoista tulevan puun merkitys on entisestään lisääntymässä. Tammi–heinäkuussa 2000 pystykauppojen osuus oli 82 prosenttia teollisuuden kokonaisostoista (vuotta aikaisemmin 76 prosenttia).

Hyvä kysyntä näkyy kantohintojen kehityksessä. Kaikkien puutavaralajien keskimääräiset kantohinnat olivat heinäkuussa 2000 korkeampia kuin vuotta aikaisemmin. Puukaupan kysytyimmästä artikkelista, kuusitukista, metsäteollisuus maksoi heinäkuun pystykaupoissa keskimäärin 259 mk/m³, mikä oli 26 mk/m³ (11 prosenttia) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Muiden puutavaralajien kantohinnat olivat 1–4 prosenttia korkeampia kuin vuosi sitten.

Kuitupuulla kantohinnat olivat korkeimmillaan huhtikuun loppupuolella ja havutukilla kesäkuun puolivälin paikkeilla. Tällä hetkellä maksettavat kantohinnat ovat keskimäärin 3–5 mk/m³ alempia kuin vuoden 2000 huippunoteeraukset. Alueelliset erot hintakehityksessä ovat kuitenkin suuria.

Metsäteollisuustuotteiden kysynnän ennakoidaan jatkuvan hyvänä, ja myös puukauppa käynee vilkkaana koko loppuvuoden. Kysyntää on kaikilla puutavaralajeilla.

Kuvat 1&2
Kuvat 3&4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/