Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 540, 25.7.2000

Puun ostot ja hinnat, kesäkuu 2000

Toimittaja: Martti Aarne

Puukauppa kasvoi lähes 40 prosenttia edellisvuodesta

Puukauppaa on vuoden alkupuoliskolla käyty erittäin vilkkaasti. Metsäteollisuus osti tammi–kesäkuussa yksityismetsien puuta 16,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 4,5 miljoonaa kuutiometriä (37 prosenttia) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Paras kysyntä on ollut kuusi- ja mäntytukilla sekä kuusikuitupuulla. Pystykaupoista tulevan puun merkitys on entisestään lisääntymässä. Tammi–kesäkuussa pystykauppojen osuus oli 82 prosenttia yksityismetsien puukaupan määrästä, kun osuus vuotta aikaisemmin oli 77 prosenttia.

Puukaupan vilkas tahti jatkui tänä vuonna tavallista pitempään, heinäkuun alkupuolelle asti. Kesäkuussa teollisuus osti puuta tasaisesti 0,6–0,7 miljoonan kuutiometrin viikkovauhdilla. Kesäkuun ostomäärä, 2,6 miljoonaa kuutiometriä, oli 19 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Parin viime viikon aikana ostot ovat pudonneet 0,2–0,3 miljoonan kuutiometrin tasolle.

Hyvä kysyntä on vauhdittanut havutukin hintojen nousua. Kuusitukista  teollisuus maksoi kesäkuun pystykaupoissa keskimäärin 262  mk/m³, mikä oli 28 mk/m³ (12 prosenttia) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Mäntytukista maksettiin keskimäärin 12 mk/m³ (4 prosenttia) enemmän kuin kesäkuussa 1999.

Koivutukin ja eri kuitupuiden kantohinnat olivat korkeimmillaan huhtikuun loppupuoliskolla. Heinäkuun puolivälissä eri kuitupuutavaralajeista  maksettiin  keskimäärin 3–4 mk/m³ vähemmän kuin huhtikuussa.

Kuvat 1&2
Kuvat 3&4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/