Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 532, 16.6.2000

Puun ostot ja hinnat, toukokuu 2000

Toimittaja: Martti Aarne

Alkuvuoden puukaupassa yli 40 prosentin kasvu

Yksityismetsien puukauppaa on alkuvuonna käyty erittäin vilkkaasti. Metsäteollisuus osti tammi–toukokuussa puuta 14,0 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 4 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Ostomäärien kasvu kohdistui lähes kokonaan pystykauppoihin. Paras kysyntä oli kuusi- ja mäntytukilla sekä kuusikuitupuulla. Teollisuus osti tammi–toukokuussa tukkipuuta kaikkiaan 6,9 miljoonaa (kasvua edellisvuodesta 52 prosenttia) ja kuitupuuta 6,8 miljoonaa kuutiometriä (+33 prosenttia). Erikoispuuta, kuten pikku-tukkeja ja parrunaiheita, hankittiin 0,4 miljoonaa kuutiota.

Toukokuussa puukauppaa käytiin tasaisesti 0,4–0,5 miljoonan kuutiometrin viikkovauhdilla, ja kaikkiaan puuta kertyi 2,4 miljoonaa kuutiometriä. Puun kysyntä jatkunee vahvana myös loppuvuoden, sillä teollisuuden arvioimasta vuoden 2000 ostotavoitteesta oli toukokuun lopussa täynnä noin kolmannes.

Hyvä kysyntä on vauhdittanut kantohintojen nousua. Kuusitukista teollisuus maksoi toukokuun pystykaupoissa keskimäärin 261 mk/m³, mikä oli 29 mk/m³ (13 prosenttia) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Mäntytukista maksettiin keskimäärin 11 mk/m³ (4 prosenttia) enemmän kuin toukokuussa 1999. Mänty- ja koivukuitupuun keskimääräiset kantohinnat olivat samalla tasolla kuin vuosi sitten, ja kuusikuidussa oli nousua 5 mk/m³ (3 prosenttia).

Viime viikkoina mänty- ja kuusitukin sekä kuusikuitupuun kantohinnat ovat jälleen kääntyneet lievään nousuun. Kuusitukista maksettiin kesäkuun alussa jo 262 mk/m³, mutta muiden puutavaralajien kantohinnat olivat 2–4 mk/m³ alemmat kuin huhtikuun puolivälissä.

Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/