Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 529, 24.2000

Puun ostot ja hinnat, huhtikuu 2000

Toimittaja: Martti AarneKaarina Linna5

Kantohintojen nousu pysähtyi huhtikuussa

Puukaupan tahti on hiljenemässä kesää kohti mentäessä. Huhtikuussa metsäteollisuus osti yksityismetsien puuta 2,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli noin miljoona kuutiometriä vähemmän kuin vuoden alkukuukausina. Ajankohtaan nähden puukauppa kävi vilkkaasti: huhtikuun 2000 ostomäärä oli 45 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Kasvua oli etenkin tukkipuun ostoissa: mäntytukit +62 prosenttia, kuusi- ja koivutukit +54 prosenttia. Toukokuussa viikoittaiset ostomäärät ovat laskeneet 0,4–0,5 miljoonan kuutiometrin vaiheille.

Huhtikuun loppuun mennessä yksityismetsien puuta oli kertynyt kaikkiaan 11,6 miljoonaa kuutiometriä. Puukaupan määrä oli runsaat 3 miljoonaa kuutiometriä suurempi kuin tammi–huhtikuussa 1999. Pystykauppojen puun osuus on tänä vuonna ollut 81 prosenttia (vuosi sitten 75 prosenttia).

Vahva kysyntä on vauhdittanut kantohintojen nousua. Kuusitukista teollisuus maksoi huhtikuun pystykaupoissa keskimäärin 260 mk/m³, mikä oli 31 mk/m³ (14 prosenttia) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Mäntytukista maksettiin keskimäärin 14 mk/m³ (5 prosenttia) enemmän kuin huhtikuussa 1999. Myös mänty- ja kuusikuitupuun kantohinnat olivat huhtikuussa korkeammat kuin vuosi sitten. Koivukuitupuusta maksettiin keskimäärin 1 mk/m³ vähemmän kuin huhtikuussa 1999.

Viime viikkoina kantohinnat ovat olleet lievästi laskussa. Useimpien puutavaralajien kantohinnat olivat huipussaan huhtikuun puolivälissä, josta lähtien keskimääräiset kantohinnat ovat laskeneet 2–3 mk/m³. Alueelliset erot hintakehityksessä ovat kuitenkin suuria.

Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla Metinfon tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/