Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 525, 28.4.2000

Puun ostot ja hinnat, maaliskuu 2000

Toimittajat: Mika Mustonen, Kaarina Linna

Puukaupassa vilkas alkuvuosi

Puukauppa on ollut aiemmista vuosista poiketen vilkasta myös alkuvuodesta. Maaliskuussa teollisuus osti puuta yksityismetsistä 3 miljoonaa kuutiometriä, mikä nosti ensimmäisen vuosineljänneksen ostokertymän 9,6 miljoonaan kuutioon. Tammi–maaliskuun ostomäärä ylitti yli kolmanneksella viiden edeltävän vuoden keskiarvon.

Viime vuosina puukaupan osapuolet ovat tähän aikaan vielä etsineet yhteistä hintanäkemystä, mikä on hidastanut puukauppaa. Neuvottelujen puuttuminen tänä keväänä on tasoittanut ostomäärien vaihteluja. Viikottaiset ostomäärät pysyttelivät maalis–huhtikuussakin 0,5–0,6 miljoonassa kuutiossa.

Kysyntä on kohdistunut varsinkin tukkivaltaisiin kuusileimikoihin. Tämä näkyy myös kuusitukin hinnannousun jatkumisena. Kuusitukin kuutiohinta maaliskuun pystykaupoissa oli keskimäärin 259 mk, lähes 30 mk (12 prosenttia) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Mäntytukin keskikantohinta oli 8 mk/m³ ja kuusikuitupuun 4 mk/m³ korkeampi kuin vuosi sitten.

Vaikka kaikkien kuitupuulajien hinnat ovat hienokseltaan nousseet alkuvuoden aikana, jäivät mänty- ja koivukuidun hinnat vielä jälkeen vuoden takaisesta tasosta.

Kuvat 1&2
Kuvat 3&4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/