Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 521, 20.3.2000

Puun ostot ja hinnat, helmikuu 2000

Toimittajat: Martti Aarne, Irma Kulju

Ennätysvilkas helmikuu puukaupassa

Helmikuu oli vuodenaikaan nähden ennätysvilkas kuukausi yksityismetsien puukaupassa. Metsäteollisuus osti puuta tasaisesti 0,8 miljoonan kuutiometrin viikkovauhtia, ja kaikkiaan puuta kertyi 3,3 miljoonaa kuutiometriä. Puukaupan määrä oli 32 prosenttia suurempi kuin vuotta aikaisemmin. Vuosien 1995–99 helmikuussa puuta ostettiin keskimäärin 2,0 miljoonaa kuutiometriä. Ostomäärien kasvu painottui mänty- ja kuusitukkiin, mutta myös kuitupuuta ostettiin neljännes edellisvuotista enemmän.

Maaliskuun alkupuolella puukaupan tahti on hieman laantunut. Viikoilla 9 ja 10 puun ostomäärät olivat noin 0,6 miljoonaa kuutiometriä.

Hyvä kysyntä vetää hintoja ylöspäin. Mänty- ja kuusitukin sekä kuusikuitupuun keskimääräiset kantohinnat jatkoivat nousuaan helmikuussa. Koivutukin kantohinnat ovat aavistuksen laskeneet vuoden lopun huippuhinnoista. Mänty- ja koivukuitupuun kantohinnoissa ei ole alkuvuoden aikana tapahtunut olennaisia muutoksia.

Kuusitukista maksettiin helmikuun pystykaupoissa keskimäärin 256 mk/m³ eli 27 mk/m³ (12 prosenttia) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Mäntytukista teollisuus maksoi keskimäärin 7 mk/m³ enemmän kuin helmikuussa 1999. Kuusikuitupuulla hintojen nousu oli noin 3 markkaa kuutiometriltä. Mänty- ja koivukuitupuun keskimääräiset kantohinnat olivat noin 4 mk/m³ alemmat kuin helmikuussa 1999.

Kuvat 1&2
Kuvat 3&4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/