Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 518, 23.2.2000

Puun ostot ja hinnat, tammikuu 2000

Toimittajat: Martti Aarne, Kaarina Linna

Kuusitukin kantohinta edelleen nousussa

Tammikuun puukauppa oli keskimääräistä vilkkaampaa. Metsäteollisuus osti puuta yksityismetsistä 3,3 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli 0,5 miljoonaa kuutiometriä (20 prosenttia) enemmän kuin tammikuussa 1999. Vuosina 1995–99 tammikuun ostomäärä oli keskimäärin 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Helmikuussa puukaupan reipas tahti on jatkunut, ja viikoittaiset ostomäärät ovat olleet tasaisesti 0,8 miljoonan kuutiometrin vaiheilla.

Vahvistunut kysyntä kohdistuu erityisesti kuusitukkiin, jota teollisuus osti tammikuussa 50 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. Mäntytukin ostomäärässä oli kasvua 17 prosenttia ja kuusikuitupuun ostoissa 22 prosenttia.

Mänty- ja kuusitukin keskimääräiset kantohinnat jatkoivat nousuaan tammikuussa, mutta muilla puutavaralajeilla nousu näyttää ainakin tilapäisesti pysähtyneen. Kuusitukista maksettiin tammikuun pystykaupoissa keskimäärin 252 mk/m³ eli 25 mk/m³ (11 prosenttia) enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Mänty- ja koivutukista sekä kuusikuitupuusta teollisuus maksoi 1–3 prosenttia korkeampia kantohintoja kuin tammikuussa 1999. Mänty- ja koivukuitupuun kantohinnat olivat keskimäärin 2–4 prosenttia jäljessä vuoden 1999 alun hinnoista.

Kuvat 1&2
Kuvat 3&4

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/