Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 535, 30.6.2000

Raakapuun käyttö Suomessa 1999

Toimittaja: Veli Suihkonen

Teollisuuden puunkäyttö kasvoi edelleen

Raakapuun kokonaiskäyttö kipusi 74,5 miljoonaan kuutiometriin vuonna 1999. Metsäteollisuus käytti raakapuuta kaikkiaan 68,8 miljoonaa kuutiometriä. Kotimaisen raakapuun kulutus kasvoi hivenen 62,8 miljoonaan kuutiometriin vientipuu mukaan lukien. Tuontipuun osuus oli 17 prosenttia teollisuuden kokonaiskäytöstä. Erityisesti tukin tuonti on viime vuosina nopeasti lisääntynyt.

Piensahojen puunkäyttöluvut perustuvat tuoreeseen selvitykseen vuodelta 1998 (Metsätilastotiedote 523). Taulukot eivät sisällä metsähakkeen käyttöä eikä raakapuun ja pylväiden vientiä.

Puun kokonaiskäyttömäärät ovat viime vuosina olleet seuraavat:

Taulu 1
Kuva 1

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi

Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).
Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/