Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 515, 28.1.2000

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, joulukuu 1999

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Kaarina Linna

Vuoden 1999 hakkuut 55,3 miljoonaa kuutiometriä

Joulukuussa 1999 hakattiin markkinapuuta kaikkiaan 5,4 miljoonaa kuutiometriä. Lähes saman verran puuta hakattiin vuotta aikaisemmin. Kymmenen edeltävän vuoden keskiarvoon verrattuna nyt hakattu määrä oli 15 prosenttia suurempi.

Yksityismetsistä korjattiin joulukuussa puuta 4,8 miljoonaa kuutiometriä, mikä on noin neljänneksen keskimääräistä* enemmän. Pystykauppojen puumäärä, 3,8 miljoonaa kuutiometriä, oli 36 prosenttia keskimääräistä suurempi. Hankintahakkuiden määrä jäi puolestaan kaksi prosenttia keskimääräistä pienemmäksi. Metsäteollisuusyhtiöt ja Metsähallitus hakkasivat metsiään keskimääräistä vähemmän.

Vuoden 1999 markkinahakkuut olivat yhteensä 55,3 miljoonaa kuutiometriä**. Edellinen hakkuuennätys vuodelta 1998 ylittyy siten noin 0,3 miljoonalla kuutiometrillä. Kuukausittaiset hakkuumäärät olivat kautta vuoden keskimääräistä suuremmat ja elo–syyskuussa sekä marraskuussa ennätykselliset.

Yksityismetsistä hakattiin puuta yhteensä 47,8 miljoonaa kuutiometriä. Yhtiöiden metsien korjuumäärä nousi 3,1 ja Metsähallituksen 4,3 miljoonaan kuutiometriin.

Vuoden 1999 hakkuista oli tukkipuuta 27,6 ja kuitupuuta 27,7 miljoonaa kuutiometriä. Usean vuoden keskiarvoon verrattuna tukkipuun hakkuumäärä oli 24 ja kuitupuun 15 prosenttia suurempi.

Joulukuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 5 400 henkilöä. Lisäystä edellisvuodesta on 10 prosenttia. Hakkuukoneita oli metsissämme 1 430 kappaletta eli 190 konetta enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan joulukuiden keskiarvoa vuosina 1989-1998.

** Ennakkoarvio.

Kuvat 1&2
Kuvat 3&4&5
Kuvat 6&7

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/