Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 512, 12.1.2000

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, marraskuu 1999

Toimittajat: Elina Mäki-Simola, Kaarina Linna

Marraskuun hakkuut 5,7 miljoonaa kuutiometriä

Marraskuussa 1999 hakattiin markkinapuuta metsistämme kaikkiaan 5,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 5 prosenttia edellisvuotista ja 20 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Marraskuussa saavutettiin myös tilastointikuukauden uusi hakkuuennätys.

Yksityismetsistä korjattiin marraskuussa puuta 5,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 3 prosenttia edellisvuotista enemmän. Pystykauppojen puumäärä, 4,2 miljoonaa kuutiometriä, oli 41 prosenttia keskimääräistä suurempi. Hankintapuun määrä oli puolestaan seitsemän prosenttia keskimääräistä pienempi.

Metsäteollisuusyhtiöiden metsissä hakkuita tehtiin edelleen runsaasti. Yhtiöiden metsistä hakattiin noin 250 000 kuutiota raakapuuta, mikä oli peräti 84 prosenttia enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Keskimääräisiin yhtiöiden metsien hakkuisiin verrattuna määrä oli kuitenkin 27 prosenttia pienempi. Metsähallitus hakkasi metsiään samaan tahtiin kuin vuotta aikaisemmin. Korjuumäärä oli noin viidenneksen keskimääräistä pienempi.

Marraskuun hakkuista oli tukkipuuta 3,1 ja kuitupuuta 2,6 miljoonaa kuutiometriä. Tukkipuun hakkuumäärä kasvoi edellisvuodesta kuusi ja kuitupuun neljä prosenttia.

Tammi–marraskuussa hakkuut etenivät samassa tahdissa kuin ennätysvuonna 1998. Kymmenvuotisjaksolla 1989–1998 on joulukuussa hakattu keskimäärin 4,7 ja enintään 5,8 miljoonaa kuutiometriä. Jos joulukuun 1999 hakkuut pysyttelevät marraskuun tavoin kymmenvuotisjakson maksimissa, nousee kalenterivuoden 1999 kokonaishakkuumäärä reilusti yli 55 miljoonan kuutiometrin.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan marraskuiden keskiarvoa vuosina 1989-1998.

Kuva 1
Kuva 2
Kuva 3

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/