Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 554, 24.11.2000

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, lokakuu 2000

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Lokakuun hakkuissa 9 prosentin kasvu viime vuodesta

Hakkuut jatkuvat edelleen vilkkaina. Lokakuussa 2000 hakattiin markkinapuuta metsistämme kaikkiaan 5,6 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli 9 prosenttia edellisvuotista ja 20 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Edeltävän kymmenvuotisjakson  hakkuisiin  verrattuna  nyt hakattu määrä oli toiseksi suurin.

Hakkuiden lisäys oli peräisin yksityismetsistä, joista hakattiin puuta yhteensä 4,8 miljoonaa kuutiometriä. Hakkuumäärä oli 11 prosenttia viimevuotista ja 28 prosenttia keskimääräistä suurempi. Pystyhakkuista puuta kertyi 33 ja hankintahakkuista neljä prosenttia keskimääräistä enemmän.

Hakkuut metsäteollisuusyhtiöiden omissa metsissä ja Metsähallituksen metsissä vähenivät hieman edellisvuodesta. Yhtiöiden metsien korjuumäärä, noin 350 000 kuutiometriä, oli kolme prosenttia edellisvuotista ja 21 prosenttia keskimääräistä pienempi. Metsähallituksen valtionmetsistä hakkaama puumäärä, noin 470 000 kuutiometriä, oli puolestaan seitsemän prosenttia keskimääräistä pienempi.

Mäntytukin runsas kysyntä nosti mäntytukin hakkuumäärän lokakuussa peräti 1,4 miljoonaan kuutiometriin. Määrä oli 20 prosenttia edellisvuotista ja 37 prosenttia keskimääräistä suurempi. Kaikkiaan tukkipuuta kertyi 3,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 11 prosenttia viimevuotista enemmän. Kuitupuun hakkuumäärä, 2,5 miljoonaa kuutiometriä, kasvoi seitsemän prosenttia edellisvuodesta.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan lokakuiden keskiarvoa vuosina 1990-1999.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4, 5, 6 ja 7

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/