Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 551, 10.11.2000

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, syyskuu 2000

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Puuta hakattiin syyskuussa 5 miljoonaa kuutiometriä

Syyskuussa 2000 hakattiin markkinapuuta metsistämme kaikkiaan 5,0 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli kaksi prosenttia edellisvuotista pienempi ja 25 prosenttia keskimääräistä* suurempi.

Syyskuun hakkuista oli tukkipuuta 2,7 ja kuitupuuta 2,2 miljoonaa kuutiometriä. Viime vuoden syyskuuhun verrattuna tukkipuun hakkuumäärä kasvoi kolme prosenttia. Suurin lisäys oli mäntytukeissa, joiden määrä oli viisi prosenttia edellisvuotista suurempi. Kuitupuun hakkuut pienenivät viime vuodesta 8 prosenttia.

Yksityismetsistä korjattiin syyskuussa raakapuuta 4,1 miljoonaa kuutiometriä, mikä oli kaksi prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Hakkuut metsäteollisuusyhtiöiden metsissä vähenivät viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Yhtiöiden hakkuumäärä, noin 400 000 kuutiometriä, oli 9 prosenttia edellisvuotista pienempi ja täsmälleen saman suuruinen kuin yhtiöiden metsien hakkuut keskimäärin. Metsähallitus hakkasi valtionmetsistä puuta lähes yhtä paljon kuin vuosi sitten, runsaat 460 000 kuutiometriä.

Kuluvana vuonna hakkuita on tehty reippaampaan tahtiin kuin viime vuonna. Tammi–syyskuussa markkinapuuta oli hakattu yhteensä 40,5 miljoonaa kuutiometriä. Määrä on neljä prosenttia eli lähes puolitoista miljoonaa kuutiometriä suurempi kuin vastaavana aikana vuosi sitten.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan syyskuiden keskiarvoa vuosina 1990-1999.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4, 5, 6 ja 7

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/