Metla Metsätilastotiedote

Metsätilastotiedote 548, 27.9.2000

Markkinahakkuut ja metsätalouden työvoima, elokuu 2000

Toimittaja: Elina Mäki-Simola

Hakkuut ennätysvauhtiin elokuussa

Elokuussa 2000 hakattiin markkinapuuta metsistämme kaikkiaan 4,7 miljoonaa kuutiometriä. Määrä oli neljä prosenttia edellisvuotista ja 37 prosenttia keskimääräistä* suurempi. Elokuussa saavutettiin myös tilastointikuukauden uusi hakkuuennätys.

Hakkuut lisääntyivät sekä yksityismetsissä että Metsähallituksen metsissä. Metsäteollisuusyhtiöt sen sijaan ovat supistaneet hakkuita omissa metsissään. Elokuussa yhtiöiden metsistä korjattiin puuta runsaat 380 000 kuutiometriä. Määrä oli 20 prosenttia edellisvuotista ja 12 prosenttia keskimääräistä pienempi.

Elokuun kokonaishakkuumäärästä 83 prosenttia eli 3,9 miljoonaa kuutiometriä oli peräisin yksityismetsistä. Pystykaupoista puuta kertyi 43 ja hankintakaupoista 29 prosenttia keskimääräistä enemmän. Metsähallituksen metsistä korjattiin puuta vajaat 440 000 kuutiometriä. Määrä oli peräti 78 prosenttia keskimääräistä suurempi.

Elokuussa hakattiin tukkipuuta 2,6 miljoonaa kuutiometriä, mikä on 10 prosenttia edellisvuotista enemmän. Kuitupuun kokonaismäärä oli viimevuotisen suuruinen. Mäntykuidun hakkuumäärä kasvoi ja kuusi- ja lehtikuitupuun hakkuumäärät pienenivät edellisvuodesta.

Elokuun lopussa metsätyövoiman määrä oli 4 600 henkilöä, joista puunkorjuussa työskenteli 4 000 henkilöä. Hakkuukoneita oli metsissämme 1 230 kappaletta eli 30 konetta enemmän kuin vuosi sitten.

* Keskimääräisellä tarkoitetaan elokuiden keskiarvoa vuosina 1990-1999.

Kuvat 1 ja 2
Kuvat 3, 4, 5, 6 ja 7

Metsäntutkimuslaitos, metsätilastollinen tietopalvelu , puh. (09) 857 051, fax (09) 8570 5717, email: etunimi.sukunimi@metla.fi
Metsätilastotiedotteeseen liittyvät tilastotaulukot saatavilla METINFOn tilastopalvelusta (maksullinen).


Metla Metsätilastotiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/metsatilastotiedotteet/
Tiedotteet: http://www.metla.fi/tiedotteet/